Công ty Xây dựng 472 mời thầu cung cấp ô tô và máy lu
Đăng ngày : 19-05-2008
Công ty Xây dựng 472 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh Đoàn 12) sẽ tổ chức đấu thầu 2 gói thầu trong tháng 5/2008.

Hai gói thầu gồm: Gói thầu số 4 cung cấp 5 xe ô tô tự đổ, tải trọng 12,5 - 15 tấn; gói thầu số 5 cung cấp 1 máy lu rung tải trọng 14 tấn.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Công ty Xây dựng 472, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280. 747 797; fax: 0280. 847 013.

Giá bán 1 bộ HSMT:

+ Gói thầu số 4 giá:  500.000 đồng.

+ Gói thầu số 5 giá: 200.000 đồng.

Thời gian bán HSMT (cả 2 gói): từ 8h đến 16h30 phút các ngày 19, 20, 21/5/2008.

Thời điểm đóng thầu (cả 2 gói): 10h ngày 27/5/2008.

Thời gian mở thầu (cả 2 gói): 10h30 phút ngày 27/5/2008 tại địa chỉ trên.

(TH)   

08/209/210/2

12°C

12°C - 19°C

8°C - 18°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Danh mục đấu thầu

Liên kết Website Đăng ký tin thư