Cục Thuế Đăk Lăk mời thầu xây lắp trụ sở
Đăng ngày : 19-04-2010
Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh này.

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 9h ngày 26/4/2010 đến trước 9h ngày 11/5/2010 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: 0500 3856634, fax: 0500 3852861.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1 triệu đồng.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 11/5/2010.

Bảo đảm dự thầu: 600 triệu đồng.

Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tài chính.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 11/5/2010 tại Cục Thuế Đăk Lăk, số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

(TCĐT)

28/729/730/7

28°C

24°C - 31°C

24°C - 31°C

Thay đổi: -1,70 Tổng số GD: 17.073
Tổng KLGD: 54.517.554 Tổng GTGD: 601,65 tỷ
Thay đổi: -10,69 Tổng số GD: 47.891
Tổng KLGD: 111.541.350 Tổng GTGD: 1.722,11 tỷ
Danh mục đấu thầu

Liên kết Website Đăng ký tin thư