Cục Thuế Đăk Lăk mời thầu xây lắp trụ sở
Đăng ngày : 19-04-2010
Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh này.

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 9h ngày 26/4/2010 đến trước 9h ngày 11/5/2010 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: 0500 3856634, fax: 0500 3852861.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1 triệu đồng.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 11/5/2010.

Bảo đảm dự thầu: 600 triệu đồng.

Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tài chính.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 11/5/2010 tại Cục Thuế Đăk Lăk, số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

(TCĐT)

13/214/215/2

12°C

12°C - 19°C

8°C - 18°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Danh mục đấu thầu

Liên kết Website Đăng ký tin thư