Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mời thầu xây lắp
Đăng ngày : 25-05-2009
Gói thầu số 1 xây lắp sẽ được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đấu thầu rộng rãi trong nước vào tháng 7/2009.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 8 giờ, ngày 8/6/2009 đến trước 9 giờ, ngày 8/7/2009 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng 41B, lầu 4 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0839301486,Fax : 0839304641.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 8/7/2009.

Bảo đảm dự thầu: 2.500.000.000 đồng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30 giờ, ngày 8/7/2009, tại Phòng 15B, lầu 1 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

(KH)

29/730/731/7

32°C

24°C - 31°C

24°C - 32°C

Thay đổi: -0,29 Tổng số GD: 6.455
Tổng KLGD: 17.996.966 Tổng GTGD: 204,27 tỷ
Thay đổi: 0,75 Tổng số GD: 16.353
Tổng KLGD: 34.968.650 Tổng GTGD: 543,53 tỷ
Danh mục đấu thầu

Liên kết Website Đăng ký tin thư