01/802/803/8

33°C

26°C - 33°C

25°C - 32°C

Thay đổi: -0,25 Tổng số GD: 11.559
Tổng KLGD: 41.044.537 Tổng GTGD: 456,59 tỷ
Thay đổi: -2,17 Tổng số GD: 26.662
Tổng KLGD: 65.130.297 Tổng GTGD: 1.293,10 tỷ
Game mobile tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức năm 2014
Sự trỗi dậy của những smartphone chính là điều kiện cần và đủ để những game mobile có thể đánh chiếm thị trường game Việt Nam.

Liên kết Website Đăng ký tin thư