28/1129/1130/11

18°C

18°C - 22°C

18°C - 23°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Vì đâu ngày càng nhiều game thủ Việt chơi MMO nước ngoài?
Tại sao những game thủ Việt lại phải vất vả vượt qua rất nhiều thứ để gắn bó với các game online nước ngoài.

Liên kết Website Đăng ký tin thư