Kiểm toán Nhà nước thi tuyển công chức dự bị năm 2007 - 2008

Cập nhật lúc : 9:17 AM, 07/03/2008
Kiểm toán Nhà nước tổ chức thi tuyển công chức, công chức dự bị theo các ngạch công chức, công chức dự bị và chuyên ngành đào tạo cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước


Chỉ tiêu tuyển dụng công chức   
 

 

Thứ tự

 

Đơn vị

 

Ngạch công chức

 

Chuyên ngành đào tạo

 

Chỉ tiêu tuyển dụng

   1

Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành

Kiểm toán viên

Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

      09

   2

Kiểm toán Nhà nước khu vực II

Kiểm toán viên

Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

      01

   3

Kiểm toán Nhà nước khu vực VI

Kiểm toán viên

 - Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

      11


      01

   4

Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Kiểm toán viên

 - Kiểm toán Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

      09


      01

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức dự bị

 

 

Thứ tự

 

Đơn vị

 

Ngạch công chức

 

Chuyên ngành đào tạo

 

Chỉ tiêu tuyển dụng

   1  

Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành

 

Kiểm toán viên dự bị
Chuyên viên


- Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi
- Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi
- Tiếng Anh


      20

      08

      05      02

      01
   2  

Kiểm toán Nhà nước khu vực II

Kiểm toán viên dự bịChuyên viên

- Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
-
Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi
- Công nghệ thông tin

Luật kinh tế

      02


      01


      01


      01
   3  

Kiểm toán Nhà nước khu vực VI

Kiểm toán viên dự bị

Chuyên viên

- Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

Luật kinh tế; Hành chính Nhà nước

      15

      03      01
   4  

Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Kiểm toán viên dự bị

Chuyên viên

- Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
- Kỹ sư: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi

Luật kinh tế; Hành chính Nhà nước  

      15


      03      01

Kết quả thi sẽ xét theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký (Ngạch công chức, công chức dự bị, chuyên ngành dự thi, đơn vị làm việc). 

Điều kiện dự thi 

Thi tuyển công chức

Đối tượng: Những người được đăng ký thi tuyển công chức gồm: Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước; Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Điều kiện và tiêu chuẩn: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ 18 tuổi đến 45 tuổi; Có đơn dự thi tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên. 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn; Đối với những người tốt nghiệp đại học tại chức, ưu tiên những người có bằng Trung cấp hệ chính quy cùng chuyên ngành, có kinh nghiệm công tác thực tiễn theo chuyên ngành đã được đào tạo từ 5 năm trở lên.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, yêu cầu tốt nghiệp các trường: Đại học Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp); Đại học Giao thông (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình giao thông đường bộ; chuyên ngành Công trình cầu, đường); Đại học Thủy lợi (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình Thủy lợi); Đại học Kiến trúc Chuyên ngành Xây dựng.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Luật kinh tế: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật kinh tế.  

Cam kết làm việc lâu dài, ổn định cho Kiểm toán Nhà nước, ít nhất là 5 năm sau khi được tuyển dụng. 

Thi tuyển công chức dự bị

Đối tượng: Những người có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp nhưng không thuộc đối tượng tiếp nhận và đối tượng thi tuyển công chức thì đăng ký thi tuyển vào công chức dự bị.

Điều kiện và tiêu chuẩn: Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Phẩm chất đạo đức tốt; Tuổi đời từ 18 tuổi đến 40 tuổi; Có đơn xin dự thi tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển; Có đơn cam kết làm việc lâu dài, ổn định cho Kiểm toán Nhà nước, ít nhất là 5 năm sau khi được tuyển dụng; Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung dài hạn, cụ thể như sau:

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung, dài hạn một trong các trường Đại học Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp); Đại học Giao thông (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình giao thông đường bộ; chuyên ngành Công trình cầu, đường); Đại học Thủy lợi (Chuyên ngành Kinh tế; chuyên ngành Công trình Thủy lợi); Đại học Kiến trúc Chuyên ngành Xây dựng.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, dài hạn chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng. Đối với các đơn vị (Kiểm toán Nhà nước khu vực VI,VII và Kiểm toán Nhà nước khu vực V) tuyển dụng cả các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Kinh tế đầu tư vào chỉ tiêu của chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Công nghệ thông tin: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, dài hạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Luật: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, dài hạn chuyên ngành Luật Kinh tế.

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành tiếng Anh: Yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, dài hạn chuyên ngành tiếng Anh (trường Đại học Ngoại thương).

- Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Hành chính Nhà nước: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính.  

Cam kết làm việc lâu dài, ổn định cho Kiểm toán Nhà nước, ít nhất là 5 năm sau khi được tuyển dụng.  

Nội dung và hình thức thi tuyển 

Thi 01 vòng với các phần thi sau

Thi viết (180 phút gồm : Thi tự luận (150 phút); thi trắc nghiệm (30 (phút))

Kiến thức về Công chức, công vụ; Quản lý hành chính Nhà nước và Lý thuyết Kiểm toán.

Thi tiếng Anh (120 phút)

Thi viết trình độ B

Thi vấn đáp

Phỏng vấn trực tiếp thí sinh nhằm phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, tri thức về xã hội và cách ứng xử.

Thi Tin học (60 phút)

Thi trắc nghiệm (Tin học văn phòng).  

Hồ sơ dự thi gồm: Đơn đăng ký dự thi theo quy định (yêu cầu ghi rõ chuyên ngành dự thi, ngạch công chức và đơn vị vào làm việc - Mục I và theo mẫu quy định của Hội đồng thi tuyển); Sơ yếu lý lịch; Các bản sao văn bằng chứng chỉ (Tốt nghiệp Đại học, kết quả học tập, ngoại ngữ, tin học). Khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra; Bản sao giấy khai sinh; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong vòng 06 tháng); 04 ảnh mầu cỡ 4x6 (mới chụp trong vòng 06 tháng) và 04 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Các loại giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên trong thi tuyển công chức và công chức dự bị theo quy định (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32 (sẽ không trả lại)  

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

Tại địa điểm thi Hà Nội

- Tổ chức thi tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các đơn vị: Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành; các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành của Kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước khu vực I; Kiểm toán Nhà nước khu vực II.

- Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký dự thi tại phòng 313 - Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước - số 111 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời gian thu, nộp Hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/03/2008 đến hết ngày 21/03/2008  (tất cả các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính; Hồ sơ gửi qua đường Bưu điện được tính từ ngày gửi ghi trên dấu Bưu điện).  

Tại địa điểm thi Hạ Long

- Tổ chức thi tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi vào đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực VI.

- Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Tại phòng 313 - Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước - số 111 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực VI - Phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh (ĐT 033. 511.410).

- Thời gian thu, nộp Hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/03/2008 đến hết ngày 21/03/2008 (tất cả các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính) 

Tại địa điểm thi Yên Bái

- Tổ chức thi tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi vào đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực VII.

- Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Tại phòng 313 - Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước - số 111 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực VII - Nhà khách Hào Gia II, phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái (ĐT 029.890.754).

- Thời gian thu, nộp Hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/03/2008 đến hết ngày 21/03/2008 (tất cả các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính) 

Thời gian và địa điểm thi 

Thời gian thi

1.1.  Tại Hạ Long - Quảng Ninh

- Dự kiến thi vào ngày 12,13 tháng 4 năm 2008 (Thứ bảy và chủ nhật).

1.2.  Tại Yên Bái

- Dự kiến thi vào ngày 19,20 tháng 4 năm 2008 (Thứ bảy và chủ nhật).

1.3.  Tại Hà Nội

- Dự kiến thi vào ngày 10,11 tháng 5 năm 2008 (Thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm thi:

Địa điểm thi cụ thể sẽ thông báo sau trên giấy báo thi.
Thí sinh dự thi phải nộp lệ phí thi theo quy định. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định, yêu cầu nộp giấy xác nhận ưu tiên của các cơ quan có thẩm quyền cùng với hồ sơ dự thi.

Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước - Phòng 313 Trụ sở Kiểm toán Nhà nước, địa chỉ 111 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (ĐT 04.5 565 786, máy lẻ 2313). 

(K.H - nguồn Kiểm toán Nhà nước)

27/1128/1129/11

17°C

18°C - 21°C

18°C - 23°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Các báo viết về Tài chính ngày 27/11/2015
**Ngành bất động sản: 80% doanh thu và lợi nhuận trong tay 10 “ông lớn; **Nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 21 tỷ Đô...

Liên kết Website Đăng ký tin thư