Miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu cho hàng phục vụ quốc phòng

Cập nhật lúc : 10:11 AM, 03/02/2009
Ảnh minh họa.
Hỏi: Công ty A thắng thầu hợp đồng cung cấp thiết bị cho Bộ Quốc phòng, hàng được xác định là phục vụ cho quốc phòng. Sau đó công ty A ký hợp đồng uỷ thác nhập khẩu với chúng tôi. Vậy khi làm thủ tục nhập khẩu, công ty chúng tôi có được miễn thuế GTGT không? Nếu được, chúng tôi phải xuất trình chứng từ gì cho hải quan cửa khẩu nhập?

Trả lời: Căn cứ vào điểm 2.1 mục II phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính có qui định hồ sơ xét miễn thuế nhập khẩu:

“2/ Hồ sơ xét miễn thuế:

2.1/ Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan: 01 bản photocopy.

2.2/ Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp cụ thể:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong đó nêu rõ loại hàng hoá, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các Tờ khai hải quan xét miễn thuế, cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích miễn thuế; 01 bản chính

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của Bộ chủ quản và Danh mục cụ thể về số lượng, chủng loại hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng do Bộ chủ quản phê duyệt, kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu) đối với hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng; 02 bản chính

- Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu là hàng hoá nhập khẩu uỷ thác) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (nếu là hàng hoá nhập khẩu theo hình thức đấu thầu) trong đó nêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu; 01 bản photocopy...

- Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với trường hợp đề nghị xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế; 01 bản photocopy...”

Theo quy định hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng theo Danh mục được Bộ chủ quản phê duyệt theo hình thức đấu thầu từ công ty A thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu dẫn trên. Trường hợp công ty A ủy thác cho công ty của bạn nhập khẩu hàng hoá theo Danh mục phục vụ an ninh, quốc phòng thì Bộ chủ quản (Bộ Quốc phòng) thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nếu hàng hoá thuộc điểm 18 mục II phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về hồ sơ và thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu công ty tham khảo điểm 2.1 mục II phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC để thực hiện. Công ty phải xuất trình hợp đồng ủy thác với công ty A và thông báo trúng thầu của công ty A trong việc cung cấp thiết bị an ninh, quốc phòng theo Danh mục.

(Theo Cục Hải quan Đồng Nai) 

 

30/601/702/7

37°C

28°C - 39°C

28°C - 39°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
IMF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đánh giá tài chính công
(eFinance Online) - Đó là khẳng định của ông Mitsuhiro Furusawa, Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại buổi làm việc với...
6 tháng cuối năm: KBNN quyết liệt triển khai các giải pháp huy động vốn...
(eFinance Online) - Ngày 16/1/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 60/QĐ-BTC giao nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Nhà...
6 tháng năm 2015: Ngành Hải quan truy thu 34,021 tỷ đồng từ kiểm soát...
(eFinance Online) - 6 tháng đầu năm 2015, ngành Hải quan đã tăng cường kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu; thực hiện hiệu quả...
Nhà đầu tư được đầu tư không hạn chế vào trái phiếu Chính phủ
(eFinance Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết...
Áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore
(eFinance Online) - Hỏi: Đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore...

Liên kết Website Đăng ký tin thư