Năm 2012: Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội ước khoảng 323.920 tỷ đồng

Cập nhật lúc : 1:22 PM, 04/12/2012
Ảnh minh họa - nguồn Internet.
(eFinance Online) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2012, đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tổng số kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2012 ước khoảng 323.920 tỷ đồng, bằng 35,8% tổng chi NSNN, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011.

Trong đó, chi hỗ trợ để thực hiện cải cách tiền lương (nâng lương tối thiểu chung và phụ cấp công vụ): ước khoảng 260.900 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện năm 2011, trong đó: kinh phí đảm bảo thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2012 là 59.300 tỷ đồng, kinh phí đảm bảo tiền lương theo mặt bằng lương năm 2011 là 201.600 tỷ đồng. Nhóm chính sách chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng, ước khoảng 53.940 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2011. Nhóm chính sách thực hiện thông qua hình thức miễn, giảm các khoản đóng góp của dân (miễn thu thuỷ lợi phí) ước 4.200 tỷ đồng, bằng năm 2011. Nhóm chính sách thực hiện thông qua kênh tín dụng ưu đãi, khoảng 4.880 tỷ đồng, bằng 80,8% so với thực hiện năm 2011.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp 41.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 413 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.

(Nhã Tường)

10/211/212/2

12°C

12°C - 19°C

8°C - 18°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Cuộc chuyển hướng "ấn tượng" và kết quả "ngoạn mục"
(eFinance Online) - “Một trong những ấn tượng nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của khóa 11 vừa qua là Đảng và Nhà nước...
Honeywell mua 30% cổ phần còn lại của UOP Russell
(eFinance Online) - Hôm nay, Honeywell (mã giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE:HON) công bố hãng vừa mua nốt 30% cổ phần còn lại tại...

Liên kết Website Đăng ký tin thư