Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cập nhật lúc : 4:39 PM, 23/05/2008
Nguyên tắc thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong thời điểm hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 142/2005/NĐ - CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; Thông tư số 120/2005/TT - BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số120/2005 của Bộ Tài chính quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trong khu vực công nghệ cao, để xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ cao; để xây dựng khu đào tạo, khu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao để xây dựng khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử, hình thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP.

Dự án thuê đất để xây dựng nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất thì trong cơ cấu giá bán nhà, giá cho thuê nhà không có chi phí nộp tiền thuê đất và phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt giá bán nhà, giá cho thuê nhà. Dự án thuê đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ, bao gồm cả việc sử dụng đất có nguồn gốc chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng chuyển sang thuê đất để xây dựng công trình công cộng, có mục đích kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên.

Việc miễn tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ - CP và hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 Mục này được thực hiện cho toàn bộ thời gian thuê đất tại quyết định cho thuê đất của Nhà nước. Miễn tiền thuê đất đến năm 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên HTX nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp nay chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp cho toàn bộ thời gian thuê đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX.

Đối với HTX nông nghiệp, diện tích được giảm 50% tiền thuê đất quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 142/NĐ - CP không thuộc diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 33 của Luật Đất đai. Nếu thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng thì được xét giảm tiền thuê đất theo tỷ lệ % tương ứng với tỷ lệ % thiệt hại; thiệt hại từ 40% trở lên thì được xét miễn tiền thuê đất đối với năm bị thiệt hại. Mức thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ % tính trên giá trị sản phẩm thu hoạch của vụ thu hoạch trong điều kiện sản xuất bình thường của vụ sản xuất liền kề trước đó, hoặc vụ thu hoạch gần nhất sản xuất trong điều kiện bình thường trước đó.

Giá trị sản phẩm, sản lượng thu hoạch của mùa vụ không bị thiên tai hỏa hoạn, được xác định theo số liệu báo cáo thống kê hàng năm. Trình tự thủ tục xác định mức thiệt hại thực hiện theo quy định đối với xác định thiệt hại để miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Giảm 50% tiền thuê đất hàng năm đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện miễn tiền thuê đất như vừa nêu và diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên và hộ sản xuất nông nghiệp khác. Trường hợp đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại thì được giảm theo quy định tại điều ước quốc tế đã ký kết hoặc theo nguyên tắc đã thoả thuận.

(Theo Báo Hà Tây)

12/213/214/2

12°C

12°C - 19°C

8°C - 18°C

Thay đổi: 1,04 Tổng số GD: 20.900
Tổng KLGD: 75.998.425 Tổng GTGD: 944,00 tỷ
Thay đổi: -1,57 Tổng số GD: 57.520
Tổng KLGD: 161.905.991 Tổng GTGD: 3.095,06 tỷ
Ngành Tài chính thực hiện tốt công tác dân vận góp phần hoàn thành thắng...
(eFinance Online) - Với đặc điểm là một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, số lượng cán bộ, công chức đông, có mạng lưới...
Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm...
(eFinance Online) - Triển khai thực hiện Quyết định số 2720/QĐ-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Ban hành kế hoạch triển khai...
Huy động 2.160 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(eFinance Online) - Ngày 20/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà...

Liên kết Website Đăng ký tin thư