Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Đăng ngày : 06-10-2008
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu này trong tháng 11/2008.

Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu.

- Bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 20/10/2008 đến 09 giờ ngày 19/11/2008 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000VND (bằng chữ: một triệu đồng)

- Nhận hồ sơ dự thầu: từ 8 giờ đến trước 9 giờ ngày 19/11/2008.

- Đóng thầu: 9 giờ ngày 19/11/2008.

- Mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 19/11/2008.

- Địa điểm mở thầu: Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 12 triệu VND (bằng chữ: Mười hai triệu đồng).  

(CT)

01/802/803/8

27°C

26°C - 33°C

26°C - 32°C

Thay đổi: 0,98 Tổng số GD: 10.477
Tổng KLGD: 28.475.803 Tổng GTGD: 364,22 tỷ
Thay đổi: 6,74 Tổng số GD: 28.679
Tổng KLGD: 64.622.962 Tổng GTGD: 1.240,97 tỷ
Danh mục đấu thầu

Liên kết Website Đăng ký tin thư