2014 - 2015: Mức giá nước sinh hoạt tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng

Giá nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội chính thức tăng theo 4 mức sử dụng khác nhau từ ngày 1/10/2013. Để bù lỗ cho giá thành sản xuất nước cao hơn giá bán, trong 2 năm tiếp theo (năm 2014 và 2015), mỗi năm Hà Nội sẽ tăng giá nước một lần.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hiện mức giá nước sinh hoạt áp dụng cho một hộ gia đình tại Hà Nội sử dụng 10m3 đầu tiên của tháng là 4.172 đồng/m3; sử dụng trên 10m3 đến 20m3/tháng có mức giá là 4.930 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 6.068 đồng/m3. Với những hộ dân sử dụng trên 30m3/tháng giá nước là 10.619 đồng/m3.

Trong 2 năm tiếp theo (từ 2014 - 2015), mức giá nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, từ ngày 1-10-2014, giá nước sinh hoạt đối với mức 10m3 đầu tiên là 5.020 đồng/m3; trên 10m3 đến 20m3 là 5.930 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 7.313 đồng/m3. Với những hộ dân sử dụng trên 30m3/tháng giá nước là 13.377 đồng/m3.

Từ 1/10/2015, giá nước sinh hoạt cũng tăng cao. Mức 10m3 đầu tiên có giá bán là 5.973 đồng/m3; trên 10m3 đến 20m3 là 7.052 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 8.669 đồng/m3. Đỉnh của đợt tăng giá nước này là những hộ dân sử dụng trên 30 m3/tháng là 15.929 đồng/m3. Giá bán nước trên chưa có thuế Giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Theo Thông tư số: 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính, UBND các tỉnh sẽ quyết định mức giá riêng cho tỉnh mình theo khung giá của Bộ Tài chính.

(T.H)