An Giang phát triển các mô hình liên kết sản xuất

(eFinance Online) - Theo ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh An Giang cần phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (chiều dọc và ngang) để có mối liên kết bền vững; nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn” trên nhiều sản phẩm.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất. Tỉnh cần phát triển mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng nông nghiệp quy mô lớn, khép kín.

Đồng thời, tỉnh cần cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp; thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản, dược liệu; đồng thời tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Phấn đấu đạt 10 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch đường thuỷ nội địa và quy hoạch nhóm cảng biển số 6 đã được phê duyệt; kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hoá cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải đường thuỷ, kết nối với Campuchia và các nước thuộc hành lang Kinh tế Đông Tây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh An Giang tập trung mọi nguồn lực phát triển du lịch; quy hoạch tổng thể các điểm, loại hình, tuyến du lịch phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh, gắn du lịch với nông nghiệp, tăng cường công tác quảng bá, xây dựng sản phẩm, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách, tạo sự liên kết trong Vùng và các Trung tâm du lịch lớn của cả nước; đặc biệt chú ý kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 đạt ít nhất 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh An Giang cần tăng cường quản lý tài nguyên, đặc biệt là vùng giáp ranh, biên giới; kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phải tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở khu vực các xã nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo vệ phát triển rừng.

(NQ)