Áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh thực hiện theo lộ trình 2 bước

(eFinance Online) - Thực hiện quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các hạng bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (TTLT 37); áp dụng cho đối tượng khám bệnh chữa bệnh BHYT.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, ngoài ba yếu tố chi  phí trực tiếp được tính trong giá dịch vụ hiện nay, tiếp tục cộng vào giá chi phí chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) và chi phí tiền lương; việc áp dụng mức giá tại TTLT thực hiện theo lộ trình 2 Bước:

+ Bước 1, thực hiện từ ngày 01/3/2016: Áp dụng mức giá bao gồm chi phí trực tiếp (như hiện hành) và kết cấu thêm phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực, phẫu thuật, thủ thuật).

+ Bước 2, thực hiện từ ngày 01/7/2016: Áp dụng mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương. Thời điểm thực hiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương do Bộ Y tế xem xét, quyết định (Bộ Y tế sẽ có quyết định sau).

Riêng đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 01/3/2016.

(T.H)