Bổ sung giá trần 4 sản phẩm sữa của Nestlé

Bộ Tài chính vừa thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với 4 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, 4 sản phẩm có mức giá bán buôn tối đa của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, cụ thể như sau: (ĐVT: Đồng/hộp)

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn

tối đa

(đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn

(Đã bao gồm VAT)

1

S - 26 Gold

900 g

Hộp thiếc

469.632

469.632

2

S - 26 Promil Gold

900 g

Hộp thiếc

447.890

447.890

3

S - 26 Progress Gold

900 g

Hộp thiếc

395.709

395.709

4

S - 26 Promise Gold

900 g

Hộp thiếc

334.830

334.830

 

Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký của 4 sản phẩm này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/9/2014.

(T.H)