Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước cho phù hợp.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá).

Đồng thời, các doanh nghiệp giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg (từ 300 đồng/lít, kg xuống còn 100 đồng/lít, kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madut).

Thời gian giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu là từ 12 giờ 00 ngày 13/10/2014. Thời gian giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 12 giờ 00 ngày 13/10/2014.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014) một số mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

23.111

+449

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.462

+658

3. Dầu hỏa

21.350

20.722

+628

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.356

+504

Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GB)