Canada tái điều tra chống bán phá giá ống thép dẫn dầu Việt Nam

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết, Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) vừa thông báo sẽ tiến hành tái điều tra để xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo thông báo của CBSA, chương trình tái điều tra lần này để nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2/4/2015 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada. Trong khuôn khổ vụ việc tái điều tra lần này, CBSA sẽ tiến hành thu thập thông tin liên quan đến mục 20 của Đạo luật những Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA) để đánh giá về vấn đề kinh tế thị trường đối với ngành thép Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là ống thép dẫn dầu, có mã sản phẩm là: 7304.29; 7304.39; 7304.59; 7306.29; 7306.30; 7306.50; 7306.90. Theo lộ trình vụ việc, CBSA sẽ đưa ra kết luận về vụ tái điều tra vào ngày 30/9/2015. Kết quả của vụ việc này có thể sẽ được áp dụng cho vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với Việt Nam và các vụ việc diễn tra trong tương lai.

(Thanh Huyền)