Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Japan Life Việt Nam

(eFinance Online) - Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trụ sở chính tại tầng 4 Cung Trí Thức, số 80 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Japan Life Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Xuân Hiếu. Công ty có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 056/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 28/9/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 3 vào ngày 22/8/2016.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, lý do Japan Life Việt Nam bị chấm dứt hoạt động là do công ty này bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này là từ 6/10/2016. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

(NQ)