Đấu thầu thành công 431 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ  đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc huy động vốn dài hạn cho ngân sách nhà nước, các DNBH nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm (tương ứng 3,6% kế hoạch).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng trong 6 tháng đầu năm đã  6.466 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm, tương ứng với 53,9% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước.

Kết quả đấu thầu thành công khẳng định bảo hiểm là kênh thu hút vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế, góp phần tái cơ cấu nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời thể hiện lòng tin và cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Chính phủ và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. 

(T.H)