Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Bộ Công Thương. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khai thác tốt nhất cơ hội, điều kiện thuận lợi do các Hiệp định thương mại đã ký mang lại để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh, như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Thủ tướng nhấn mạnh ngành Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các địa phương, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Chú trọng tăng năng lực sản xuất, phát triển hạ tầng thương mại, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu xây dựng Luật phát triển công nghiệp hỗ trợ để bảo đảm tính pháp lý cao hơn, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Công Thương phát triển thị trường trong nước - thị trường quy mô lớn và tăng trưởng nhanh; đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; mở rộng hệ thống lưu thông, thương mại đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, nhất là ở nông thôn, vùng sâu vùng xa; xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, chống hàng giả, hàng lậu. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công Thương, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành điện, dầu khí, than, hóa chất...

Ngành Công Thương cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm phiền hà tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu nâng chỉ số về thủ tục hành chính của ngành Công Thương Việt Nam đạt mức các nước ASEAN 4 và tiến tới đạt mức của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

(NQ)