Đề nghị các Sở Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thị trường

(eFinance Online) - Cục Quản lý Giá vừa có văn bản 16002/BTC-QLG gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư số 55/TT-BTC.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để phục vụ kịp thời công tác nắm bắt giá cả thị trường định kỳ và nhất là thời điểm giá cả tăng cao vào cuối năm tại địa phương để có giải pháp điều hành phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Chính phủ và Quốc hội đề ra, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đề nghị các Sở Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thị trường gửi về Cục Quản lý giá theo thời gian quy định tại Thông tư số 55/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

Riêng nội dung báo cáo về số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tại địa phương do thời gian công bố CPI hàng tháng của Tổng cục Thống kê có sự thay đổi tại Nghị định 94/NĐ-CP nên Sở Tài chính đưa nội dung này vào báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng tiếp theo tháng báo cáo.

(PV)