Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải giữ ổn định giá bán

Bộ Tài chính vừa có Công văn 714/BTC-QLG ngày 15/1/2014 gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, yêu cầu giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu áp dụng như hiện hành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa; chưa tính đủ lợi nhuận định mức đối với mặt hàng dầu điêzen.

Đối với Quỹ Bình ổn giá, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu điêzen: từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu hỏa: từ 890 đồng/lít xuống 520 đồng/lít (giảm 370 đồng/lít); Khôi phục 250 đồng/lít lợi nhuận định mức với mặt hàng dầu điêzen (từ 0 đồng/lít lên 250 đồng/lít).

Thời điểm thực hiện áp dụng từ 14 giờ 00 phút ngày 15/1/2014.

Bộ Tài chính cho biết, yêu cầu nêu trên dựa trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 16/12/2013 đến ngày 14/01/2014). Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

 

 

Giá bán hiện hành

 

Giá cơ sở theo đúng quy định 

 

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định 

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.210

24.815

- 605

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.960

23.012

 - 52

3. Dầu hoả

22.400

23.249

- 849

4. Dầu madút

18.510

18.763

- 253

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(Phương An)