Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán như hiện hành

Chiều 22/10, Bộ Tài chính đã có văn bản số 14239/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đối với mặt hàng xăng, giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít); Tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít đối với mặt hàng dầu điêzen; Tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở và giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 800 đồng/lít xuống còn 700 đồng/lít) đối với mặt hàng dầu hỏa; Cho phép các doanh nghiệp được phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/kg đối với mặt hàng dầu madut.

Thông báo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ: Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Áp dụng từ 20 giờ ngày 22/10/2013. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/10/2013) các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính toán theo quy định

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.880

24.084

- 204

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.902

- 592

3. Dầu hoả

22.020

22.934

-914

4. Dầu madút 3,5S

18.510

18.778

-268

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(KD)