Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 01/6/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó việc tính giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính trên tỷ lệ phần trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân dựa theo từng bậc tiêu thụ điện.

- Các bậc tiêu thụ và mức áp % như sau:

+ Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50: 92%

+ Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100: 95%

+ Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200: 110%

+ Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300: 138%

+ Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 154%

+ Bậc 6: Cho kWh từ 400 trở lên: 159%

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán tiền hỗ trợ hàng năm cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định tại khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 3 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

(T.H)