Giá bán lẻ khuyến nghị đối với các sản phẩm sữa Nestle Việt Nam

Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) ban hành công văn số 368 /QLG-NLTS cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, thực hiện Nghị Quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ, Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Công văn số 6230/BTC- QLG ngày 14/5/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xác định giá tối đa, đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã xác định giá bán buôn tối đa và kê khai giá bán buôn của 04 sản phẩm sữa (Lactogen gold 1 24x400g, Lactogen gold 1 12x900g, Lactogen gold 2 12x900g và Lactogen gold 3 12x900g) với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). Để tăng cường kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác định, kê khai giá bán lẻ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương, Cục Quản lý giá cung cấp mức giá bán buôn tối đa, giá bán buôn kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với các sản phẩm sữa của Công ty TNHH Nestle Việt Nam. Bảng mức giá như phụ lục kèm theo và có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
kịp thời phản ánh về Cục Quản lý giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆTNAM

ĐVT: Đồng/hộp

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn

tối đa

(đã bao gồm VAT)

Mức giá bán buôn kê khai

(Đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm VAT)

Lactogen gold 1 24x400g

400g

Hộp

140.452

140.452

161.500

Lactogen gold 1 12x900g

900g

Hộp

285.573

285.573

328.300

Lactogen gold 2 12x900g

900g

Hộp

258.566

258.566

297.200

Lactogen gold 3 12x900g

900g

Hộp

223.690

223.690

257.200

(PV)