Giá thuốc ổn định trong năm 2015

Trong năm 2015, mặt dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (bệnh dịch sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, dịch ho gà) nhưng với sự chủ động của Bộ Y tế về việc lập kế hoạch cung ứng thuốc nên thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Nguồn cung ứng thuốc đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu phòng, chữa bệnh cho nhân dân.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo số liệu về giá thuốc kê khai lại trên Trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (tính đến 10/12/2015), số mặt hàng kê khai lại giá (điều chỉnh tăng giá) năm 2015 là 760 lượt mặt hàng, chiếm khoảng 2,6% tổng số khoảng 25.000 mặt hàng thuốc đang lưu thông trên thị trường. Trong đó, số mặt hàng thuốc nhập khẩu kê khai lại giá (tăng giá) là 70 lượt mặt hàng và số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá (tăng giá) là 690 lượt mặt hàng. Cụ thể:

Loại thuốc

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng

So s.lg trên t.trg

SXTN

KKL

122

0

234

108

32

14

27

50

4

79

6

14

690

2,76%

NK

KKL

5

9

20

4

3

10

2

2

5

4

5

1

70

0,28%

Các thị trường chính cung cấp thuốc  vào nước ta là Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Ý. Nhìn chung, giá thuốc nhập khẩu có biến động tăng/giảm nhưng số lượng mặt hàng có giá biến động không nhiều.

Về đấu thầu thuốc, thực hiện theo quy định tại TTLT  số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và TTLT số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013; trong đó phân chia rõ các nhóm thuốc nên cho phép bệnh viện có nhiều cơ hội lựa chọn các thuốc với sinh khả dụng khác nhau đồng thời tăng cường cạnh tranh trong đấu thầu và có các quy định cụ thể, rõ ràng ưu tiên thuốc sản xuất trong nước trong đấu thầu thuốc.

Báo cáo của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu làm giá thuốc trên thị trường 2015 ổn định.

Một là do áp lực canh tranh trên thị trường dược phẩm. Hai là việc tiếp tục tăng cường rà soát tính hợp lý của giá thuốc kê khai/kê khai lại của các cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc (Bộ Y tế, Sở Y tế). Ba là việc mua thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế công lập theo TTLT  số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và TTLT số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng thuốc có biến động tăng/giảm phụ thuộc vào giá nhập khẩu một số thuốc, tỷ giá VNĐ/USD và giá nhập khẩu nguyên phụ liệu để sản xuất thuốc.

(PV)