Giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà tại Thanh Hóa

Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3073/2014/QĐ - UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, giá tính lệ phí trước bạ cho 01m2 sàn xây dựng đối với các loại nhà trên địa bàn tỉnh là giá xây dựng mới 100%. Đối với nhà đã qua sử dụng căn cứ tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm cơ sở tính mức thu lệ phí trước bạ theo quy định. Khung giá áp dụng thấp nhất là 310.000 đồng/m2 đối với nhà tranh, tre, nứa, lá, cao nhất là 6,7 triệu đồng/m2 đối với nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép. Nhà biệt thự, nhà xây tường dày 220 hoặc kết hợp tường dày 110 áp dụng khung giá từ 2,8 triệu đồng/m2 đến 3,6 triệu đồng/m2.

Căn cứ giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo và hướng dẫn cụ thể cách tính lệ phí trước bạ để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh biết, thực hiện; các cơ quan đơn vị liên quan thuộc tỉnh thường xuyên kiểm tra, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời giá tính lệ phí trước bạ nhà khi có biến động về giá cho phù hợp với thực tế.

(T.H)