Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 3458/BTC-QLG, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng giá xăng tối đa thêm 189 đồng/lít.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, các doanh nghiệp ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa; Tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng như hiện hành (300 đồng/lít) góp phần giảm mức tăng giá (đáng lẽ phải tăng) của mặt hàng này.

Tiếp tục cắt giảm 50% lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng: xăng, dầu hỏa (tạm tính 150 đồng/lít trong giá cơ sở).

Phần chênh lệch còn lại giữa giá bán lẻ và giá cơ sở sau khi điều chỉnh Quỹ Bình ổn giá và lợi nhuận định mức như trên, cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh tăng, giảm giá bán xăng, dầu trong nước tương ứng, cụ thể: Điều chỉnh giảm giá bán tối thiểu mặt hàng dầu madut 113 đồng/kg; tăng giá tối đa đối với mặt hàng xăng là 189 đồng/lít; tăng tối đa đối với mặt hàng dầu điêzen là 71 đồng/lít.

Riêng mặt hàng dầu hỏa do có mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn, trước mắt giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Thời điểm thực hiện tất cả điều chỉnh nêu trên đều được áp dụng từ 12 giờ ngày 19/3/2014.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 06/3/2014 biến động tăng, giảm không rõ xu hướng, tuy nhiên giá xăng, dầu thành phẩm vẫn dao động ở mức cao. Bình quân 30 ngày (từ ngày 17/02/2014 đến 18/3/2014) giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 117,87 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 123,12 USD/thùng; dầu hỏa: 121,86 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 608,72 USD/tấn.

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.510

25.164

-654

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.770

22.841

-71

3. Dầu hoả

22.630

22.800

-170

4. Dầu madút

18.710

18.597

+113

(PV)