Giá xăng được tăng tối đa 426 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) để hạn chế mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, phần chênh lệch còn lại, doanh nghiệp được phép tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp được sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 426 đồng/lít.

Mặt hàng dầu điêzen: sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 221 đồng/lít.

Mặt hàng dầu hỏa: không tăng giá, giữ ổn định giá bán dầu hỏa như hiện hành; mức sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít;

Mặt hàng dầu madut: không tăng giá, giữ ổn định giá bán dầu madut như hiện hành, mức sử dụng Quỹ BOG 100 đồng/kg.

Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu điêzen trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định nhưng không được sớm hơn 20 giờ ngày 14/6/3013.

Lý giải cho quyết định này, Bộ Tài chính cho biết, sau khi tăng nhẹ đầu tháng 5/2013, giá xăng dầu thành phẩm thế giới kể từ giữa tháng 5/2013 biến động tăng trở lại. Theo đó, giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày (từ ngày 15/5/2013 đến 13/6/2013) như sau: giá xăng RON 92: 112,60 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 117,24 USD/thùng; dầu hỏa: 115,43 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 610,02 USD/tấn.

Để giữ ổn định, không tăng giá bán xăng dầu trong nước, ngày 18/5/2013, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng (giảm 1%, từ 19% xuống còn 18%) và từ ngày 01/6/2013, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng Quỹ BOG từ (160 - 400 đồng/lít,kg). Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng khiến giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán hiện hành.

Chính vì vậy, nhằm tiếp tục thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời đảm bảo việc điều hành giá xăng dầu trong nước hài hòa giữa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước, hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước quá cao trong điều kiện số dư Quỹ BOG không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất đưa ra quyết định trên...

(KD)