Giá xăng được tăng tối đa là 468 đồng/lít

Bộ Tài chính vừa cho biết, giá xăng dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây biến động chủ yếu theo xu hướng tăng và luôn dao động ở mức cao, trong đó xăng RON 92 trung bình 117,47 USD một thùng; dầu diezen 0,05S: 121,60 USD; dầu hỏa: 118,91 USD, dầu madut 3,5S: 612,24 USD mỗi tấn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Với mặt bằng giá quốc tế này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu mazút) đang cao hơn so với giá bán hiện hành từ 726 đến 988 đồng mỗi lít. Trong khi đó, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu không thể giảm tiếp vì đang thấp hơn barem quy định. Số dư Quỹ Bình ổn giá còn ít (ước số dư Quỹ BOG đến hết ngày 10/7/2013 còn khoảng 61 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp đang bị âm quỹ). Hơn nữa, giá xăng dầu thế giới còn có thể biến động theo xu hướng tăng và ở mức cao.

Chính vì vậy, nhằm thực hiện điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu; trên cơ sở thực hiện việc chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng, và cân đối ngân sách nhà nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất phương án điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chia sẻ lợi nhuận định mức; tạm thời cắt giảm 2/3 lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở của mặt hàng xăng. Lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng chỉ tạm tính 100 đồng/lít.

- Để hạn chế mức tăng giá cao, tiếp tục sử dụng Quỹ BOG với mức như sau: Mặt hàng xăng là 300 đồng/lít; Điều chỉnh tăng mức sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa thêm 100 đồng/lít từ 200 đồng/lít lên 300 đồng/lít.

- Sau khi thực hiện sử dụng Quỹ BOG và cắt giảm, chia sẻ lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng của doanh nghiệp như trên, phần chênh lệch giữa giá cơ sở đang cao hơn giá bán hiện hành từ 426 - 468 đồng/lít (Xăng RON 92: 468 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S: 470 đồng/lít; Dầu hỏa: 426 đồng/lít). Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để quy định điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP để tạo lập mặt bằng giá bán xăng dầu cạnh tranh trong nước, nhưng tối đa không vượt quá mức chênh lệch nêu trên. Riêng mặt hàng dầu ma dút do mức chênh lệch không lớn nên giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh lợi nhuận định mức, tăng mức sử dụng quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và ngừng sử dụng Quỹ BOG với mặt hàng dầu madut là 20 giờ ngày 17/7/2013; Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định nhưng không được sớm hơn 20 giờ ngày 17/7/2013.

(PV)