Giá xăng RON 92 giảm hơn 800 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa gửi văn bản tới các đầu mối kinh doanh, yêu cầu giảm giá bán lẻ xăng - dầu chậm nhất từ 15h00 chiều nay (4/8). Theo dó, giá xăng RON 92 không được cao quá mức giá cơ sở là 19.304 đồng, xăng E5 không vượt 18.809 đồng, giảm 816 đồng một lít so với hiện hành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 3/8/2015 là 69,891 USD/thùng xăng RON 92; 61,465 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 62,833 USD/thùng dầu hỏa; 294,203 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. Thực hiện quy định và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, xăng RON 92 sẽ giảm giá 816 đồng/lít; xăng E5 giảm giá 816 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm giá 819 đồng/lít; dầu hỏa giảm giá 638 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm giá 562 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, cụ thể: Xăng RON 92 không cao hơn 19.304 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 18.809 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.862 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13.112 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.872 đồng/kg.

Giá xăng RON 92 giảm hơn 800 đồng/lít ảnh 1

Giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex áp dụng từ 14h30 ngày 4/8/2015.

Sau khi Liên Bộ Công Thương - Tài chính có văn bản số 8047/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ thời điểm 14h30 ngày 4/8/2015. Lãnh đạo Petrolimex cho biết việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

(Thanh Huyền)