Giá xăng RON 92 trong nước sẽ tăng tối đa 307 đồng/lít

Kể từ 20 giờ ngày 21/2, giá xăng RON 92 trong nước sẽ tăng tối đa 307 đồng/lít, dầu điêzen tăng tối đa 247 đồng/lít, dầu hỏa tăng tối đa 237 đồng/lít, dầu madut tăng tối đa 204 đồng/kg.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa tính đủ lợi nhuận định mức với mặt hàng: xăng, dầu hỏa (tạm tính lợi nhuận 100 đồng/lít) trong giá cơ sở.

Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) với mặt hàng dầu hỏa, dầu madut.

Đây là quyết định vừa được Liên Bộ Tài chính - Công Thương chính thức thông báo tối cùng ngày.

Theo Liên Bộ, giá xăng dầu thế giới kể từ sau ngày điều hành 10/02/2014 biến động tăng trở lại, đặc biệt với mặt hàng xăng. Bình quân 30 ngày (từ ngày 22/01/2014 đến 20/02/2014), giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 115,61 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 122,76 USD/thùng; dầu hỏa: 122,23 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 613,27 USD/tấn.

Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu đều thấp hơn giá cơ sở, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.210

24.737

-527

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.530

22.777

-247

3. Dầu hoả

22.400

22.857

-457

4. Dầu madút

18.510

18.714

-204

 
Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động ở mức cao như hiện nay, nguồn Quỹ BOG không còn nhiều, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và xu hướng biến động tăng của giá xăng dầu thế giới; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều hành giá xăng dầu trong nước như trên.
 
Thời điểm ngừng sử dụng Quỹ BOG của mặt hàng dầu hỏa, dầu madut áp dụng từ 20 giờ ngày 21/2/2014. Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ ngày 21/2/2014.

(PV)