Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các loại dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) và điều chỉnh giảm giá bán lẻ phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với giá xăng, do giá bán hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ BOG 500 đồng/lít) vẫn thấp hơn giá cơ sở theo quy định (tham chiếu giá bán lẻ hiện hành của Petrolimex thì mức chênh lệch là 174 đồng/lít). Tuy nhiên, để góp phần BOG, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá xăng; đồng thời được sử dụng Quỹ BOG thêm 170 đồng/lít (từ 500 đồng/lít như hiện hành lên 670 đồng/lít).

Đối với dầu điêzen 0,05S và dầu hỏa, do giá bán hiện hành của các mặt hàng này cao hơn giá cơ sở. Vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch; giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở theo quy định (dầu điêzen 0,05S: 22.680 đồng/lít; dầu hỏa: 22.814 đồng/lít).

Đối với dầu madút, do giá bán hiện hành của mặt hàng dầu madut (đã bao gồm mức sử dụng quỹ BOG) cao hơn giá cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, để góp phần bình ổn giá, các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng Quỹ BOG như hiện hành (300 đồng/kg) và giảm giá tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán (sau khi sử dụng Quỹ BOG).

Theo Bộ Tài chính, nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với dầu điêzen 0,05S là 140 đồng/lít; dầu hỏa: 136 đồng/lít và dầu madút là 174 đồng/kg)...

Thời điểm thực hiện đối với sử dụng Quỹ BOG là từ 17 giờ ngày 18/7/2014; Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán các loại dầu là do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 17 giờ ngày 18/7/2014.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

1. Xăng RON 92

25.640

26.314

- 674

2. Dầu điêzen 0,05S

22.820

22.680

+ 140

3. Dầu hỏa

22.950

22.814

+ 136

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.690

18.816

- 126

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GB)