Giữ ổn định giá bán xăng dầu hiện hành

Bộ Công Thương vừa gửi công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ ổn định giá bán xăng dầu hiện hành trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 khi chưa có công văn điều chỉnh giá bán xăng dầu của liên Bộ Công Thương- Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Công văn nêu rõ, nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính yêu cầu các thương nhân phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung cấp dủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho toàn hệ thống phân phối thuộc quyền quản lý của thương nhân.

Đồng thời, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải ổn định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu về lượng và cơ cấu chủng loại, đúng quy định tại Điều 31 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Việc xem xét, điều hành giá xăng dầu thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2014-NĐ-CP và Điều 13 Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014-NĐ-CP.

(Thanh Huyền)