Giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành

Đó là nội dung chính của văn bản số 6384/BTC-QLG, vừa được Bộ Tài chính gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vào cuối giờ chiều nay (15/5/2014).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; cụ thể: Xăng là 200 đồng/lít; dầu điêzen là 180 đồng/lít; dầu hỏa là 160 đồng/lít.

Thời điểm sử dụng Quỹ Bình ổn giá được áp dụng từ 20 giờ ngày 15/5/2014.

“Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định”, văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 15/04/2014 đến 14/5/2014) các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.900

25.115

-215

2. Dầu điêzen 0,05S

22.680

22.869

-189

3. Dầu hỏa

22.480

22.647

-167

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.290

18.292

-2

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GB)