Hợp kim của Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá

(eFinance Online) - Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) vừa ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng hợp kim Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ Việt Nam, Ukraine và Ấn Độ theo điều 60.3 của Luật Hải quan Hàn Quốc.
 
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trước đó, ngày 29/9/2016, một số doanh nghiệp sản xuất hợp kim Hàn Quốc đã nộp đơn kiện chống bán phá giá tới KTC đối với sản phẩm này.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, KTC có nêu tên 1 doanh nghiệp xuất khẩu chính tại Việt Nam. Trong trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tham gia vụ việc điều tra thì phải gửi đơn tham gia tới KTC trong vòng 3 tuần. Đơn tham gia này có thể lấy từ KTC hoặc liên lạc với Cục Quản lý cạnh tranh. Sau khi xem xét đơn tham gia của các doanh nghiệp, KTC có thể lựa chọn và điều tra các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, phụ thuộc vào lịch trình điều tra và nguồn lực.

Doanh nghiệp xuất khẩu nào không được chọn làm đối tượng điều tra mặc dù vẫn nộp đơn tham gia vụ việc điều tra (bị đơn tự nguyện) thì sẽ được áp biên độ bán phá giá bình quân gia quyền theo điều 65.2 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu không nộp đơn tham gia vụ việc điều tra hoặc thực hiện việc xuất khẩu sau giai đoạn điều tra, KTC có thể áp dụng biên độ phá giá được tính toán dựa trên thông tin có sẵn theo điều 64.5 của Luật Hải quan Hàn Quốc.

(NQ)