Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu

Hôm nay (15/1/2013), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã họp và thống nhất không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, Liên Bộ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) tính cho lượng xăng, dầu bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 ngày 15/01/2013.

Cụ thể như sau: Xăng sử dụng 300 đồng/lít; Dầu hỏa sử dụng 300 đồng/lít; Dầu madut sử dụng 300 đồng/kg; Dầu điêzen tạm thời chưa sử dụng Quỹ BOG.

Theo Liên Bộ, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ BOG xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/12/2012 đến ngày 13/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/ lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

 

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

23.560

-410

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.640

-90

3. Dầu hoả

21.600

21.871

-271

4. Dầu madút 3,5S

17.650

17.883

-233

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(KD)