Không tăng giá, giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 2836 /BTC-QLG, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước; mức trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ BOG để bù đắp mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, cụ thể: Mặt hàng xăng được sử dụng 300 đồng/lít; Mặt hàng dầu điêzen được sử dụng 170 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa được sử dụng 110 đồng/lít.

Thời điểm thực hiện là từ 12 giờ ngày 06/3/2014.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 04/02/2014 đến ngày 05/3/2014) các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.510

25.029

-519

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.770

22.943

-173

3. Dầu hoả

22.630

22.966

-336

4. Dầu madút

18.710

18.677

+33

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GN)