Mức giá bán buôn tối đa với 8 sản phẩm sữa của hãng Mead Johnson

Bộ Tài chính vừa mới có Thông báo số 61/TB-BTC quy định mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sản phẩm mới) của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông báo, Bộ Tài chính quy định mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 8 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) bao gồm:

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa

(đã bao gồm VAT).Đồng

Mức giá kê khai

(Đã bao gồm VAT). Đồng

1

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

400g

Lon

194.238

194.238

2

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

650g

Hộp

261.415

261.415

3

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

900g

Lon

394.086

394.086

4

Enfamil A + 3   360° Brain Plus

1800g

Lon

699.435

699.435

5

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

400g

Lon

173.074

173.074

6

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

650g

Hộp

233.882

233.882

7

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

900g

Lon

350.922

350.922

8

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

1800g

Lon

639.826

639.826

Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 27/01/2015.

(T.H)