Năm 2015, công bố giá tối đa 807 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trong tháng 12/2015, Bộ Tài chính đã công bố giá tối đa, giá kê khai đối với 16 sản phẩm mới của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam và 04 sản phẩm mới của Công ty TNHH Nestle Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12/2015, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ổn định so với tháng 11/2015. 

Bộ Tài chính đã công bố giá tối đa, giá kê khai đối với 16 sản phẩm mới của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam và 04 sản phẩm mới của Công ty TNHH Nestle Việt Nam; Đồng thời Cục Quản lý giá cũng thông báo giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị của các sản phẩm trên cho Sở Tài chính các địa phương làm cơ sở rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ tại địa phương.

Năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác bình ổn giá  sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Theo đó, tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn từ ngày 1/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trong quá trình thực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 6577/BTC-QLG, 6578/BTC-QLG và 6579/BTC-QLG ngày 20/5/2015 đề nghị các Bộ: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai thực hiện bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức họp báo thông tin; trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, bình ổn giá sữa của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội về chủ trương thực hiện quản lý giá, bình ổn giá sữa của Chính phủ.

Ngày 29/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công thư gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trong đó, đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền để việc bình ổn giá được thuận lợi, tạo sự đồng thuận của người dân, công luận và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/12/2015, đã có 807 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. Giá bán lẻ các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện đã giảm khoảng từ 0,1-34% so với  thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

Theo dự báo, giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tháng 1/2016 tiếp tục ổn định.

(T.H)