Nửa đầu tháng 3: Giá một số mặt hàng thiết yếu ổn định

Báo cáo của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, nửa đầu tháng 3, giá một số mặt hàng thiết yếu tại thị trường trong nước chủ yếu có xu hướng ổn định hoặc tăng. Các mặt hàng có xu hướng ổn định như: xi măng, xăng dầu, phân Ure và đường. Các mặt hàng có xu hướng tăng giá như: LPG, thép, thóc gạo tại miền Bắc và giá lúa gạo tại miền Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường dao động phổ biến ở mức 6.500 - 7.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg, giá một số loại thóc chất lượng cao hơn phổ biến ở mức 8.000 - 9.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; giá gạo tẻ thường dao động phổ biến ở mức 8.000 - 14.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lúa dao động ở mức 5.250 - 5.600 đồng/kg, tăng 350 - 400 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 7.700 - 7.800 đồng/kg, tăng 200 - 300 đồng/kg; loại 25% tấm giá ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg, tăng 250 - 350 đồng/kg.

Thịt lợn hơi giảm khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg: Tại miền Bắc, giá phổ biến khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg; tại Miền Nam, giá phổ biến khoảng 42.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn mông sấn tại miền Bắc phổ biến khoảng 85.000 - 90.000 đồng/kg; tại Miền Nam, giá phổ biến khoảng 75.000 - 80.000 đồng/kg. Giá thịt bò thăn phổ biến khoảng 255.000 - 265.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg. Giá thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch phổ biến ở mức 110.000 - 115.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Giá hầu hết các loại rau, củ, quả giảm so với tháng trước: bắp cải phổ biến 15.000 - 17.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg; khoai tây phổ biến 18.000 - 20.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 5.000 đồng/kg; cà chua phổ biến 18.000 - 25.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 5.000 đồng/kg.

Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản giảm: Cá chép phổ biến 70.000 - 80.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg; tôm sú phổ biến 180.000 - 185.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; cá quả phổ biến 120.000 - 125.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.

(T.H)