Nửa đầu tháng 3: Giá xăng dầu thế giới tăng ở tất cả các mặt hàng

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 3/2016, giá xăng dầu thế giới tăng ở tất cả các mặt hàng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

So với bình quân 15 ngày đầu tháng 02/2016, mặt hàng xăng và dầu tăng giá từ 9,90% đến 19,65% tùy từng chủng loại. So với bình quân cả tháng 02/2016, mặt hàng xăng dầu tăng giá từ 10,47% đến 15,56% tùy chủng loại.

Mức tăng chi tiết từng mặt hàng như sau:

  Đơn vị tính: USD/thùng, riêng madut: USD/tấn

Chủng loại

BQ tháng

02/2016

BQ 15 ngày đầu tháng 02/2016

BQ 15 ngày đầu tháng 03/2016

So sánh

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

(3)/(1)

Mức

Tỷ lệ %

Mức

Tỷ lệ %

Xăng RON92

41,40

41,36

47,42

+6,06

+14,66

+6,02

+14,53

Dầu hỏa

41,01

39,99

46,21

+6,22

+15,55

+5,20

+12,67

Dầu điê-zen 0.05S

38,46

37,14

44,44

+7,30

+19,65

+5,98

+15,56

Madut 180cst 3,5%S

153,84

154,65

169,96

+15,3

+9,90

+16,11

+10,47

Trong nước, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương có công văn số 1851/BCT-TTTN ngày 04/3/2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối, giữ nguyên mức trích lập quỹ BOG của các mặt hàng xăng dầu như quy định hiện hành. Đồng thời, sử dụng quỹ BOG đối với các mặt hàng như sau: Xăng khoáng: 370 đồng/lít; xăng E5: 363 đồng/lít; dầu điê-zen: 983 đồng/lít; dầu hỏa: 995 đồng/lít; dầu madut: 69 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG như trên, giá bán xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định. Cụ thể: Xăng Ron 92 không cao hơn 13.752 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 13.321 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S không cao hơn 9.580 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít; dầu ma dút 180CST 3,5S không cao hơn 7.225 đồng/kg.

Việc trích lập Quỹ BOG áp dụng từ 15 giờ  ngày 04/03/2016. Thời gian điều chỉnh giá xăng dầu do thương nhân đầu mối quyết định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 04/3/2016.

Căn cứ Công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối đã giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường so với giá tại kỳ công bố ngày 18/02/2016 và đảm bảo không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố.

Như vậy, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu các chủng loại xăng, dầu từ sau thời điểm 15 giờ ngày 04/3/2016 đến ngày 17/3/2016 như sau:

Các chủng loại xăng dầu

Giá bán trong nước hiện hành (đồng/lít,kg)

Quỹ BOG (đ/l,kg)

Thuế suất thuế nhập khẩu (%)

Trích

Sử dụng

Xăng RON 92

13.750

300

370

20

Xăng E5

13.320

0

363

20

Dầu điêzen 0,05S

9.580

300

983

10

Dầu hỏa

8.900

300

995

13

Dầu madut 3,5S

7.220

300

69

10

Theo Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính, nguyên nhân khiến giá dầu thế giới đầu tháng 03/2016 có xu hướng tăng trở lại là do có nhiều nguồn thông tin cho rằng nội bộ các nước OPEC đã đạt được nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ nhằm đóng băng sản lượng. Các công ty dầu mỏ của Mỹ cũng đang cắt giảm sản lượng; trong khi đó sản lượng dầu của Iran vẫn chưa đủ lớn.

(T.Hằng)