Quảng Ninh tăng cường quản lý giá cước vận tải

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 989/UBND-TM3 ngày 02/3/2016 về tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và các quy định hiện hành, trong đó cần tập trung một số nội dung sau:

- Công bố công khai danh sách các đơn vị vận tải phải kê khai giá cước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải rà soát lại giá nhiên liệu tại từng thời điểm so với giá nhiên liệu tính trong phương án giá cước đã kê khai liền kề trước để xây dựng phương án giá, kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với biến động giảm giá nhiên liệu; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin về mức giá kê khai của các đơn vị vận tải trên cùng tuyến cố định để thống nhất mức giá kê khai giữa 2 đầu tuyến; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá cước vận tải và kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu Hiệp hội vận tải ô tô tuyên truyền, vận động đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giả nhiên liệu đầu vào; công khai các đơn vị không kê khai và giảm giá cước theo yêu cầu, để cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành giá vận tải theo kê khai của đơn vị, doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm theo quy định cảu pháp luật đối với các đơn vị vi phạm.

- Tổng hợp chung tình hình thực hiện chấp hành chỉ đạo điều chỉnh giá vận tải trên địa bàn tỉnh của các đơn vị, doanh nghiệp vận tải sau mỗi lần điều chỉnh giá xăng, dầu và khi có biến động các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến giá cước vận tải, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát kê khai lại giá cước vận tải của các doanh nghiệp, đơn vị vận tải theo quy định đảm bảo phù hợp với giá nhiên liệu giảm để làm cơ sở quản lý, kiểm tra. Có biện pháp cụ thể tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho đơn vị vận tải mới nhanh chóng, thuận tiện. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kê khai giá theo quy định; cung cấp cho Báo Quảng Ninh điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh danh sách các đơn vị vận tải phải kê khai giá cước theo quy định, danh sách các đơn vị đã kê khai với mức kê khai cụ thể, danh sách các đơn vị vi phạm quy định về niêm yết, kê khái gái cước vận tải để công bố công khai, đồng thời công bố công khai trên cổng thành phần của Sở trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kẹp chì lại đồng hồ tính tiền của xe taxi khi thay đổi giá cước mới.
 
(PV)