Sản lượng muối tăng, giá lại giảm

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, diện tích sản xuất muối cả nước năm 2015 ước đạt 15.051 ha, trong đó: Diện tích muối thủ công ước đạt 11.139 ha, giảm 14 ha so với cùng kỳ năm 2014; Diện tích muối công nghiệp ước đạt 3.912, tăng 273 ha so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sản lượng muối đạt khoảng 814.834 tấn, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: Muối sản xuất thủ công ước đạt 439.753 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2014; Muối sản xuất công nghiệp đạt 247.761 tấn, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng muối đạt khoảng 814.834 tấn, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: Muối sản xuất thủ công ước đạt 439.753 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2014; Muối sản xuất công nghiệp đạt 247.761 tấn, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Giá muối giảm nhiều so với tháng trước, cụ thể: Miền Bắc từ 1.000-1.700 đồng/kg, giảm 200-300 đồng/kg; Nam Trung Bộ: muối thủ công từ 250-900 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; muối công nghiệp từ 500-850 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; Đồng bằng sông Cửu Long từ 600-1.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Giá muối giảm do đang vào chính vụ, sản lượng dồi dào; thời tiết thuận lợi ở khu vực Nam Trung Bộ và  Đồng bằng sông Cửu Long khiến lượng muối sản xuất tăng mạnh.

Dự báo trong thời gian tới, giá bán buôn muối có thể tiếp tục giảm do lượng tồn kho lớn.

(T.H)