Sẽ có logo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

(eFinance Online) - Ngày 28/12, Bộ Công Thương đã công bố các tác phẩm được đánh giá cao tại Cuộc thi sáng tác biểu tượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Sẽ có logo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

Đây là hoạt động thuộc Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc danh mục của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai gần 8 năm và ngày càng thu hút sự quan tâm của hàng triệu trái tim của người dân Việt Nam cũng như tâm và lực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam. Với mong muốn Cuộc vận động sẽ tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cho người tiêu dùng Việt Nam và nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng tầm cuộc vận động thành làn sóng góp phần phát triển thị trường trong nước, năm 2016, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Bộ Công Thương phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Việc lựa chọn một biểu tượng cho Cuộc vận động là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra những giá trị truyền thông góp phần xây dựng bộ nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cho Cuộc vận động cũng như các chương trình gắn với Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và đưa Cuộc vận động đến với đông đảo người dân.  

Biểu tượng được chọn phải thể hiện được vị trí, vai trò của Cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; đảm bảo tính thẩm mỹ; thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam…

Nhằm lựa chọn ra các tác phẩm tiêu biểu, có ý nghĩa, tạo ra những giá trị truyền thông góp phần xây dựng bộ nhận diện hình ảnh xuyên suốt chặng đường tuyên truyền cho Cuộc vận động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã được thành lập do Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban Tổ chức, Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm Phó Trưởng Ban tổ chức; Ban Giám khảo cuộc thi bao gồm các thành viên có uy tín và chuyên môn cao trong lĩnh vực mỹ thuật, do Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Trưởng ban.

Sau hơn 3 tháng triển khai và phát động trên phạm vi cả nước, tính đến hết ngày 9/12/2016, Ban Tổ chức đã nhận được 125 tác phẩm dự thi của các tác giả trong cả nước. Qua 3 vòng chấm, xét chọn, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn được 7 tác phẩm được đánh giá cao tại Cuộc thi.

(NQ)