Sử dụng quỹ bình ổn giá để giữ nguyên giá xăng

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa ra quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố cao hơn giá cơ sở kỳ trước liền kề. Cụ thể, xăng RON 92 là 2.448 đồng/lít, xăng E5 là 2.448 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S là 1.350 đồng/lít, dầu hỏa là 1.693 đồng/lít và dầu madút 180CST 3,5S là 2.015 đồng/kg.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hôm qua (24/2), Liên bộ Công Thương - Tài chính có văn bản số 1860/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu: Xăng RON 92 không cao hơn 15.686 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 15.356 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 15.183 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.623 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn 11.861 đồng/kg.

Lý do Liên bộ đưa ra là vì diễn biến giá xăng dầu thế giới gần đây có chiều hướng tăng trở lại, nhằm góp phần ổn định giá cả hàng hóa, tránh tác động bất lợi đến xã hội và tâm lý người tiêu dùng do điều chỉnh giá xăng dầu trong thời gian này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu, cụ thể: Xăng RON 92: không cao hơn 15.686 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.356 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S: không cao hơn 15.183 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.623 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S: không cao hơn 11.861 đồng/kg.
 
Điều chỉnh mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau: Xăng khoáng giảm 40 đồng/lít, từ 340 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Xăng E5 ngừng trích lập Quỹ Bình ổn giá, từ 40 đồng/lít về 0 đồng/lít; Dầu diesel giảm 520 đồng/lít, từ 820 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 220 đồng/lít, từ 520 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Dầu madút tăng 30 đồng/kg, từ 270 đồng/kg lên 300 đồng/kg.
 
Sau khi thực hiện quy định, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố cao hơn giá cơ sở kỳ trước liền kề. Cụ thể: Xăng RON 92 là 2.448 đồng/lít; Xăng E5 là 2.448 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 1.350 đồng/lít; Dầu hỏa là 1.693 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 2.015 đồng/kg.
 
Thời gian thực hiện: Trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 24/2/2015. Kể từ 15 giờ 00 ngày 24/2/2015, cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.
 
(Thanh Huyền)