Tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá đối với mặt hàng sữa

Bộ Tài chính vừa có công văn số 16665/BTC-QLG, gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật giá, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 13376/BTC-QLG ngày 04/10/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo đúng quy định.

Cụ thể, khi tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp, Sở Tài chính thực hiện rà soát biểu mẫu kê khai và đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương có biện pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn; đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

(KD)