Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện BOG sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 23/6, cục Quản lý Giá đã có công văn số 172/QLG-NLTS gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện bình ổn giá (BOG) sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công văn cho biết qua nắm bắt thông tin, hiện nay trên thị trường có hiện tượng một số đại lý, cửa hàng đang bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi với mức giá cao hơn mức giá tối đa đã được cơ quan quản lý giá công bố và không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

Do vậy, để đảm bảo công tác BOG sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chủ trương của Chính phủ, Cục Quản lý Giá đề nghị các Sở thực hiện những nội dung sau:  

Thứ nhất, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán, đối chiếu giá đã kê khai với cơ quan quản lý và giá niêm yết các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các cửa hàng, đại lý kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn.

Thứ hai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Thứ ba, công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Được biết, cùng với việc gửi công văn cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Giá cũng đã gửi công văn số 173/QLG-NLTS tới Cục Quản lý Thị trường đề nghị phối hợp chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán, đối chiếu giá đã kê khai với cơ quan quản lý và giá niêm yết các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các cửa hàng, đại lý kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa cho trẻ dưới 06 tuổi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá...

>> Công văn số 172/QLG-NLTS

>> Công văn số 173/QLG-NLTS

(GB)