Tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước từ 8 giờ tối nay

Bộ Tài chính vừa có văn bản cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước từ 8 giờ tối nay (23/6).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối rà soát, điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng. Tuy nhiên, giá bán sau khi sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 25.538 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.556 đồng/lít; dầu hỏa: 22.544 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.860 đồng/kg).

Đồng thời, nhằm hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ cho phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít đối với mặt hàng xăng; sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg đối với dầu madút.

Thời điểm thực hiện đối với giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá là từ 20 giờ ngày 23/6/2014; Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng dầu là do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ ngày 23/6/2014...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.900

25.538

- 638

2. Dầu điêzen 0,05S

22.530

22.556

- 26

3. Dầu hỏa

22.370

22.544

- 174

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.290

18.860

- 570

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)