Tăng giá bán lẻ xăng từ 20 giờ ngày 7/7

Bộ Tài chính vừa có văn bản cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước từ 20 giờ ngày 7/7.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối rà soát, điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng. Tuy nhiên, giá bán sau khi điều chỉnh (đã bao gồm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá) không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định. Trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 26.148 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.824 đồng/lít; dầu hỏa: 22.953 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.997 đồng/kg. (Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron 92 là 418 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu madút là 137 đồng/kg).

Đồng thời, nhằm hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ cho phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá, Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít) đối với mặt hàng xăng; Đối với dầu madút, các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Thời điểm thực hiện đối với sử dụng Quỹ Bình ổn giá là từ 20 giờ ngày 7/7/2014; Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng dầu là do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ ngày 7/7/2014...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.230

26.148

- 918

2. Dầu điêzen 0,05S

22.530

22.824

- 294

3. Dầu hỏa

22.540

22.953

- 413

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.560

18.997

- 437

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GB)