Tháng 7/2015: Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 14,72 tỷ kWh

Theo báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sản lượng điện toàn hệ thống đạt 14,72 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 93,4 tỷ kWh, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng ước đạt 14,41 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 90,81 tỷ kWh, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thủy điện chiếm 32,06%, nhiệt điện than chiếm 35,53%, tua-bin khí chiếm 31,01%, nhiệt điện dầu chiếm 0,26%, nhập khẩu chiếm 1,13%.

Tháng 7/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 12,6 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 81 tỷ kWh, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,8% (miền Bắc tăng 14,24%, miền Trung tăng 10,44%, miền Nam tăng 9,89%), điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,1% tăng 10,99%, điện cấp cho thương mại chiếm 5,1% (tăng 22,16%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35,4% (tăng 10,64%); điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% (tăng 25,67%); điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% (tăng 11,53%).

Cũng theo EVN, thực hiện chương trình tiết kiệm điện, trong 7 tháng năm 2015, cả nước ước thực hiện tiết kiệm được 1,723 tỷ kWh, bằng 2,13% sản lượng điện thương phẩm. Tính đến hết quý I năm 2015, cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ (trong đó điện lưới quốc gia đã cấp cho 6/12 huyện đảo gồm: Vân Đồn, Cát Hải, Cô Tô, Phú Quốc, Lý Sơn và Kiên Hải), 11.073/11.120 xã, phường có điện lưới đạt tỷ lệ 99,6% và có 24.671.006/25.006.918 hộ dân có điện lưới đạt tỷ lệ 98,65%.

(Thanh Huyền)