Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu như hiện hành

Cuối giờ chiều qua (26/11), Bộ Tài chính đã có văn bản 16363/BTC-QLG, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán; mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá; lợi nhuận định mức đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa như hiện hành.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đối với mặt hàng dầu madut, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp cũng giữ ổn định giá bán như hiện hành. Đồng thời, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá (từ 200 đồng/kg xuống 0 đồng/kg).

"Doanh nghiệp ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu madut kể từ 17 giờ ngày 26/11/2013", văn bản của Bộ Tài chính quy định rõ về thời điểm thực hiện.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 27/10/2013 - 25/11/2013) các mặt hàng xăng, dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.630

23.908

-278

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.751

-441

3. Dầu hoả

22.020

22.817

-797

4. Dầu madút

18.510

18.558

-48

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)